Cechy dobrego mówcy

 

Dobre przemówienie i charyzmatyczny mówca

Już w starożytności uważano, że przemawianie to sztuka budzenia wiary. Nadal obecnie mamy przekonanie, że dobre wystąpienie to takie, które będzie mogło wyczerpać temat a nie wyczerpie jednocześnie słuchaczy. Czy trudno będzie wygłosić dobre przemówienie? Na pewno tak...

Zobacz więcej
 

Jak być dobrym mówcą?

Wykonując wiele obowiązków będzie się można wspomagać listą rzeczy do zrobienia. Można przygotowywać plan dnia, listę zakupów, harmonogram wyjazdów. Ponieważ stanowisko wymaga wystąpień publicznych dobrze byłoby mieć również taką listę podpowiedzi, dzięki którym łatwiej...

Zobacz więcej
 

„Public speaking” - jak zostać dobrym mówcą?

Doskonalenie umiejętności porozumiewania się to jedna z ważnych spraw, jeśli jest się osobą wysoko postawioną, która ma podejmować różne przedsięwzięcia, organizować jakieś spotkania. Naturalnie umiejętność komunikacji nie da pełnych szans na sukces, ale na pewno brak...

Zobacz więcej